Escoles Esportives

El nostre programa Escoles Esportives va dirigit als Col·legis d’Educació Primària i Secundària, així com a les Escoles i Escoles Municipals Esportives.

A VDK alineem els objectius de les nostres Escoles Esportives amb el que marca el Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), amb ènfasi a:

Esports: dinàmiques de qualitat adaptades a l’esport, així com a les característiques del grup, per mitjà de professionals amb experiència acreditada. Considerem que les escoles esportives han de promoure la participació vs la competitivitat.

Integració: potenciar la funció integradora i la cohesió social de l’esport.

Valors: formació en valors com la tolerància, el respecte, l’autoconfiança, l’esforç i superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i el treball en equip, entre d’altres.

Salut i Medi Ambient: Transmetre l’adquisició d’hàbits saludables i el profund respecte al medi ambient.